Riber (Casa Solsona)

La casa pairal dels Solsona és a Riber, poblat que pertany al municipi de Torrefeta, en plena Segarra. La població és antiga, plaçada dalt d'un serrat que domina la vall, a 600 metres d'altitud; el seu veïnat no arriba al centenar d'habitants, amb tendència a decréixer malgrat tractar-se de terrasses de bona mena. Com tota la secania segarrenca, la seva força econòmica radica en la cerealicultura; el bon blat Pané, que és el gra apropiat a aquella gleva, o de qualsevol altra varietat que sigui la sement, per gota que la pluviometria hi ajudi, ha de donar anyades de rendiment segur perqué són altes les tiges i plenes les llargues espigues. El terme també produeix vi i oli.

En arribar a Riber, la casa Solsona és el primer que es veu. L'edifici és gran, però ho sembla més perqué un porxo o sotaporta l'uneix a la fàbrica de l'església parroquial i apar que formen un sol cos. Si els exteriors es conserven bé, els interiors, en especial, sofriren greument pels estralls de la darrera guerra civil; del mobiliari escaient i nombrós que hi havia, no n'ha quedat res.

Els primers possessors de I'heretat foren els Alió. Aquest llinatge té uns orígens més o menys segurs que remunten al 965; segons s'assegura, Arnau d'Alió fou un dels estrenus cavallers que lluità al costat del comte de Barcelona Borrell II contra les hosts invasores d'Al-Mansur i en l'intent posterior de desfer-se de l'enemic ocupant, refer Barcelona malmesa i reedificar la Catalunya incipient de la corona comtal de Barcelona, Girona i Ausona. L'any 999, qui sap si sota l'onada de terror de les proximitats de l'any 1000, Galceran d'Alió té nom en els documents. En 1283, Ramon, del mateix cognom, anà amb Jaume I a la conquesta de Mallorca. Miquel intervingué en la guerra del Rosselló en temps de Joan II. Un cavaller de la família figura en l'expedició de Carles l'Emperador a Tunis. En la guerra de Successió defensaren la causa dels Àustries. Pels serveis prestats els Alió foren fets senyors de Rocafort i Torrebruna en el segle XV.

El 1758 es dóna un cas més de pubilla hereva del patrimoni. Maria Ventura d'Alió contragué matrimoni amb Magí Solsona i Josa, de coneguda família de Cervera. D'aquesta casa era Joan Solsona, secretari que fou de Ferran el Catòlic, així com d'ella sortiren diversos doctors en lleis, notaris i capellans.

Avui, regeix com a mestressa la vídua Solsona, Maria Duran, germana de l'eximi home de lletres Agustí Duran i Sanpere. El patrimoni, a més de la finca de Riber, comprén altres possessions, rústiques i urbanes a les proximitats de la ciutat. de Cervera. La parceria és el règim d'explotació del patrimoni.

Joaquim de Camps i Arboix
Les cases pairals catalanes. Barcelona, Destino, 1965.