Torà
Extensió: 93 km2. Població: 1.189 habitants [2001]

Municipi de la Segarra, al qual fou agregat el 1968 el de Llanera de Solsonès, a la vall del Llobregós, a la confluència amb la riera de Llanera, al límit amb el Solsonès i l'Anoia. El sector septentrional del terme és accidentat pels tossals de l'Aguda (626 metres d'altitut) i de Sant Donat (670 metres d' altitut), entre les quals s'obre pas la riera de Llanera; el sector meridional, pels tossals de Sant Pere (578 metres d'altitut) i de la Pineda (641 metres d'altitut). El terme és drenat, a més, per la riera de Cellers, afluent, per l'esquerra, de la de Llanera. La superfície conreada és pràcticament tota de secà (1.081 habitants, 407 de les quals de guaret), amb predomini de cereals (362 ha de blat, 95 d'ordi i 12 de civada) sobre els conreus arboris (oliveres i vinya). Celebra mercat el divendres i fires el darrer diumenge de maig, setembre i novembre (cal esmentar el comerç de bestiar). La indústria es basa en la producció de pinsos, teixits, rajoles, materials de construcció i ferro forjat. La vila (481 h agl i 21 h diss [1991], toranencs; 448 metres d'altitut) s'assenta a l'esquerra de la riera de Llanera, poc abans de la confluència amb la de Cellers i amb el Llobregós, al peu de la serra de l'Aguda, al voltant de l'església parroquial (Sant Gil), cap d'arxiprestat, cedida al Segle XI pel comte d'Urgell a la canònica de Solsona, de la qual depèn el santuari i antiga parròquia de l'Aguda de Torà. Conserva portals de l'antiga muralla; la plaça Major porxada i la capella dels Sants Metges. Al Segle XIV és esmentat el castell de Torà. Sofrí diversos atacs dels carlins durant les dues primeres guerres carlines. Al N.E. de la vila fou fundat l'any 1694 un convent de franciscans observants (Sant Antoni). Fou cap d'una de les batllies del ducat de Cardona.
Extret de la Gran Enciclopèdia Catalana
Per visitar:
Call jueu, Torre de Vallferrosa, Monestir de Sant Celdoni, Santuari de Santa Maria de l'Aguda.
Ressenya de l'interessant Excursió feta els dies de Pasqua Florida a Cervera, Tarroja, Torrefeta, Guisona, Masoteras, Palòu de Torá, Torá, L'Ajuda, Castell-follit de Riubregós i Calaf (Foment Excursionista de Barcelona (Juny de 1923)

R. ESCLASANS BATLLE. Excursió a La Segarra els dies 7, 8, 1 9 de Juny de 1924 (Butlletí del Foment Excursionista de Barcelona. Any II. Núm. 8. Agost de 1924)

Goigs del Gloriós Sant Donat, bisbe i martir, que se venera en la seva capella de la parròquia de Sant Miquel de Fontanet bisbat de Solsona. Sa festa el dia 7 d'Agost

Informació i Guia de Torà

El poble de Torà