El municipe de Sant Ramon

Ramon Nonat [sant ] (Mercedaris)
  Personatge d'historicitat dubtosa, molt popular i venerat com a sant a Catalunya i arreu on s'estengué l'orde de la Mercè. Hauria nascut al Portell (Segarra) al final del s XII i mort al castell de Cardona el 1240 quan anava a Roma per ésser investit cardenal pel papa Gregori IX. Una altra versió el faria mercedari entre el 1320 i el 1346. La seva suposada biografia diu que fou extret pel senyor de Cardona, parent seu, del ventre de la seva mare ja difunta, circumstància que li donà el renom i l'advocació tradicional de patró de les parteres. Molt jove s'hauria fet mercedari i hauria fet diversos viatges a Àfrica per redimir captius, en un dels quals hauria estat empresonat i torturat. Se'l representa vestit de cardenal i amb una custòdia per la seva devoció a l'eucaristia i per la tradició que Crist mateix li donà el viàtic al castell de Cardona. El seu culte se centrà al convent mercedari de Sant Nicolau del Portell, on es guardava el seu cos, i fou molt popularitzat per l'orde al llarg dels ss XV i XVI, fins que el papa Urbà VIII aprovà el culte el 1628. Possiblement es tracta d'un desdoblament de Ramon de Penyafort, que intervingué tan directament en la fundació de l'orde mercedari, a la vida del qual s'haurien afegit notícies de l'actuació d'un antic mercedari de nom Ramon de Blanes.
Festa: 31 d'agost
Font: Gran Enciclopèdia Catalana


Pàgina en construcció