Ajuntament de Tàrrega
Tàrrega a la Gran Enciclopèdia catalana
Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega
Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega