Madona dolça, Deu vos sal.
Missatge són; no prenga mal
Del vostro molt dolç poder,
Amesurat, plen de saber.
Aicell Déus qui us ha formada,
Faita vos ha agraciada.
Vos sóts bella en vostra cara,
Resplendent com lo sol e clara;
En vós no veig de falliment
De bellesa ne d'ardiment.
Sabets, madoma, que amor
Com és ajustada ab dolçor,
Millor sabor no deu haver;
Açó bé ho devets vós saber.
Un macip és de vós torbat.
Enamorat e inflamat;
Ame-us més que res que al món sia,
Evol esser vostro tota via,
E que el prenets per servidor
E que li donets vostra amor;
Que son corts ha en vós pausat;
No se'n partirà per null hom nat,
Que de vostra amor no es partiria,
Madona dolça, sens fallia.
Jo sé que ell vos ama de cor;
Lo jorn que no us veu, tantost mor,
E can vos veu és en paradís;
Açó m'ha dit per fis.
Si no veia que fes a fer
D'açó no n'hauries parler;
Mas ell és dolç, vós sou dolceta,
Qual serà cell qui torb hi meta?
d'açò, madona graciosa,ell vos
soplica
Que li façats vostra bona resposta
simpla.
(Lletra amatòria anònima, en vers del Segle XV)